Тези откази се отнасят за цялото съдържание, съдържащо се в https://top10supps.com, което ще бъде наричано по-нататък Top10supps.com

Цялото съдържание, съвети, отзиви и изявления, предоставени на Top10supps.com, са предназначени само за развлекателни цели.

Информацията на този сайт не представлява професионален, медицински или здравен съвет или диагноза и не може да се използва като такава.

Въпреки че информацията, предоставена на Top10supps.com, е приложима за авторите въз основа на техния опит, същите тези очаквания не могат да се прехвърлят на други лица при никакви обстоятелства.

Редакторите и авторите, допринасящи за Top10supps.com, не са сертифицирани по какъвто и да било начин да дават здравни съвети или грижи и не носят никаква отговорност за лица, които пренебрегват този отказ от отговорност.

Освен това всички коментари, изпратени на Top10supps.com, са предназначени за развлекателни цели, въпреки съществуването или несъществуването на разумни понятия.

Абсолютно никой от съветите, идеите или изявленията, съдържащи се в Top10supps.com, не трябва да се спазват, независимо от контекста, в който се показват. Освен това, ние винаги препоръчваме правилна преценка на потребителя при разглеждане на който и да е уебсайт или блог в интернет.

Винаги преглеждайте разкрития, отказ от отговорност, политики за поверителност и друга информационна / правна документация, преди да продължите по-нататък. Преди да направите покупка, трябва да направите своя старателна проверка.

Информацията на този уебсайт не отразява непременно мненията или мненията на Top10supps.com. Информацията е предназначена само за развлекателни цели и не представлява професионални, медицински или здравни съвети или диагнози и не може да се използва като такава.

Класирането на този сайт не се основава на независимо научно тестване. Информацията на този сайт не се преглежда от медицински специалист и се използва само на ваш риск.

Не забравяйте да проверите информацията и да следвате инструкциите на етикета за който и да е продукт, който закупите.

Винаги консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате продукти, които виждате на този уебсайт.

Отказ от отговорност за съдържанието:

Въпреки че нашата цел е да се уверим, че цялата информация на този уебсайт е правилна, ние не можем да гарантираме нейната точност или пълнотата; нито можем да се ангажираме да гарантираме, че всички материали се актуализират ежедневно.

За нас е невъзможно да поддържаме всеки член и преглед да се актуализира ежедневно. Поради тази причина не можем да гарантираме точността на цялата информация, която четете навсякъде на този уебсайт.

Всяка рекламация, статистика или друго представителство относно продукт или услуга, препоръчани на този уебсайт, трябва да се провери с производителя или други източници, преди да направите покупка.

Този сайт съдържа връзки към други уебсайтове. Не забравяйте, че всички външни връзки съдържат съдържание, което не може да бъде одобрено или контролирано от редакторите на този сайт.

За допълнителна информация относно даден продукт, моля свържете се с производителя.

Медицински отказ от отговорност:

Top10supps.com и неговите редактори не се застъпват за хранителни добавки над подходящите медицински съвети или лечение. Ако използвате лекарства или лекарства, дадени ви от лекар или получени с рецепта, трябва да се консултирате с въпросния лекар или с също квалифициран медицински специалист, преди да използвате каквато и да било хранителна добавка.

Ако се подлагате на медицински терапии, консултирайте се със съответния си терапевт или медицински специалист относно възможните взаимодействия между Вашето Лечение, дадени фармацевтични продукти или лекарства и възможни хранителни добавки или практики, хоствани на Top10supps.com.

Top10supps.com не носи отговорност за каквито и да е действия, предприети след посещението им и прочитането на нашия уебсайт и не поема отговорност, ако някой злоупотреби с добавки.

Top10supps.com и неговите редактори не гарантират, че непредвидени странични ефекти няма да се появят дори при правилните дозировки и по този начин не поема отговорност за странични ефекти от добавки или практики, хоствани под домейна на Top10supps.com.

Отказ от отговорност за запазените марки:

Всички продукти и марки, намиращи се на този сайт, са запазена марка на съответните им компании.

Отказ от отговорност:

Когато четете за възможностите на продуктите и услугите, намерени на Top10supps.com, моля, имайте предвид, че резултатите могат да варират от човек на човек и резултатите не са гарантирани. Полагаме всички усилия да гарантираме, че представяме точно информацията, предоставена на сайта.

Тази информация обаче няма за цел да представлява или гарантира, че някой ще постигне определен желан резултат. Използваните препоръки са само примери и не са предназначени да представляват или гарантират, че някой ще постигне същите или подобни резултати.

Резултатите ви могат да се различават.

Няма гаранция, че техниките и стратегиите, обсъдени в тези методи и продукти, могат да бъдат дублирани в бъдеще. Не можем да гарантираме вашите бъдещи резултати и / или успех. Нито пък можем да гарантираме, че първоначално ще поддържате резултатите, които изпитвате.

Използването на нашата информация, продукти и услуги трябва да се основава на вашата старателна проверка и вие се съгласявате, че Top10supps.com и всеки негов партньор не носят отговорност за кауза, която е пряко или косвено свързана с използването на която и да е услуги, продукти или съдържание, намерени в Top10supps.com.

Коментари Отказ от отговорност:

Коментарите, публикувани в края на всяка статия, представляват съветите, докладите, отзивите и мненията на нашите читатели. Така че ние не можем да гарантираме точността или да носим отговорност за тяхното съдържание.