Напред към съдържание

Top10supps.com Изявления за отказ от отговорност

Тези откази се отнасят за цялото съдържание, съдържащо се в https://top10supps.com, който ще бъде посочен като Top10supps.com

Цялото съдържание, съвети, прегледи и изявления, предоставени на Top10supps.com, са предназначени само за развлекателни цели. Въпреки че информацията, предоставена на Top10supps.com е приложима за авторите въз основа на техния опит, същите тези очаквания не могат да се прехвърлят на никой друг при никакви обстоятелства.

Редакторите и авторите, които допринасят за Top10supps.com, не са сертифицирани по никакъв начин, за да дават здравни съвети или грижи, и не поемат никаква отговорност за лица, които пренебрегват това отхвърляне.

В допълнение, всички коментари, представени на Top10supps.com, са предназначени за развлекателни цели, въпреки съществуването или липсата на разумни понятия.

Абсолютно никой от съветите, идеите или изявленията, съдържащи се в Top10supps.com, не трябва да се следват независимо от контекста, в който са показани. Винаги преглеждайте оповестявания, откази от отговорност, правила за поверителност и друга информационна / правна документация, преди да продължите.

Информацията на този уебсайт не отразява непременно възгледите или мненията на Top10supps.com. Информацията е предназначена само за развлекателни цели и не представлява професионален, медицински или здравен съвет или диагноза и не може да се използва като такава.

Класацията на този сайт не се основава на никакви независими научни тестове. Информацията на този сайт не се преглежда от медицински специалист и се използва само на свой собствен риск. Не забравяйте да следвате инструкциите на етикета, за който и да е продукт, който закупите. Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да използвате каквито и да било добавки, които виждате на този сайт.

Медицински отказ от отговорност:

Top10supps.com и неговите редактори не се застъпват за хранителни добавки над подходящ медицински съвет или лечение. Ако използвате лекарства или лекарства, дадени ви от лекар или с рецепта, трябва да се консултирате с въпросния лекар или с квалифициран медицински специалист преди употребата на каквато и да е хранителна добавка. Ако се подлагате на медицински терапии, консултирайте се със съответния си терапевт или медицински специалист за възможни взаимодействия между Вашето лечение, лекарства или лекарства и възможни хранителни добавки или практики, които се провеждат на Top10supps.com.

Top10supps.com не носи отговорност за действия, предприети след посещение на тези страници, и не носи отговорност, ако злоупотребява с добавки. Top10supps.com и неговите редактори не гарантират, че непредвидени странични ефекти няма да се появят дори при правилните дози и по този начин не поемат отговорност за странични ефекти от добавки или практики, хоствани под домейна на Top10supps.com.

Отказ от отговорност за запазените марки:

Всички продукти и марки, намиращи се на този сайт, са запазена марка на съответните им компании.

Отказ от отговорност:

Когато четете за възможностите на продуктите и услугите, които се намират на Top10supps.com, моля, имайте предвид, че резултатите могат да се различават в различните хора и резултатите не са гарантирани. Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че точно представяме информацията, предоставена на сайта.

Тази информация обаче няма за цел да представлява или гарантира, че някой ще постигне определен желан резултат. Използваните препоръки са само примери и не са предназначени да представляват или гарантират, че някой ще постигне същите или подобни резултати.

Резултатите ви могат да се различават. Няма гаранция, че техниките и стратегиите, обсъдени в тези методи и продукти, могат да бъдат дублирани в бъдеще. Не можем да гарантираме вашите бъдещи резултати и / или успех. Нито пък можем да гарантираме, че първоначално ще поддържате резултатите, които изпитвате.

Използването на нашата информация, продукти и услуги трябва да се основава на собствената ви грижа и вие се съгласявате, че Top10supps.com и всеки от нейните партньори не носи отговорност за каквато и да е причина, която е пряко или косвено свързана с използването на услуги , продукти или съдържание, намерени на Top10supps.com.

Отидете в началото