Тези откази се отнасят за цялото съдържание, съдържащо се в https://top10supps.com, който ще бъде посочен като Top10supps.com

Цялото съдържание, съвети, отзиви и изявления, предоставени на Top10supps.com, са предназначени само за развлекателни цели.

Информацията на този сайт не представлява професионален, медицински или здравен съвет или диагноза и не може да се използва като такава.

Въпреки че информацията, предоставена на Top10supps.com, е приложима за авторите въз основа на техния опит, същите тези очаквания не могат да се прехвърлят на други лица при никакви обстоятелства.

Редакторите и авторите, допринасящи за Top10supps.com, не са сертифицирани по какъвто и да било начин да дават здравни съвети или грижи и не носят никаква отговорност за лица, които пренебрегват този отказ от отговорност.

В допълнение, всички коментари, представени на Top10supps.com, са предназначени за развлекателни цели, въпреки съществуването или липсата на разумни понятия.

Абсолютно никой от съветите, идеите или изявленията, съдържащи се в Top10supps.com, не трябва да се следват независимо от контекста, в който са показани. Винаги преглеждайте оповестявания, откази от отговорност, правила за поверителност и друга информационна / правна документация, преди да продължите.

Информацията на този уебсайт не отразява непременно мненията или мненията на Top10supps.com. Информацията е предназначена само за развлекателни цели и не представлява професионални, медицински или здравни съвети или диагнози и не може да се използва като такава.

Класирането на този сайт не се основава на независими научни тестове. Информацията в този сайт не се преглежда от медицински специалист и трябва да се използва само на ваш риск. Не забравяйте да следвате инструкциите на етикета за който и продукт да закупите.

Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да използвате каквито и да било добавки, които виждате на този сайт.

Медицински отказ от отговорност:

Top10supps.com и неговите редактори не се застъпват за хранителни добавки над подходящите медицински съвети или лечение. Ако използвате лекарства или лекарства, дадени ви от лекар или получени с рецепта, трябва да се консултирате с въпросния лекар или с също квалифициран медицински специалист, преди да използвате каквато и да било хранителна добавка.

Ако се подлагате на медицински терапии, консултирайте се със съответния терапевт или здравен специалист относно възможните взаимодействия между Вашето лечение, всякакви лекарства или лекарства, които се прилагат, и възможните хранителни добавки или практики, хоствани на Top10supps.com.

Top10supps.com не носи отговорност за каквито и да е действия, предприети след посещението им и прочитането на нашия уебсайт и не поема отговорност, ако някой злоупотреби с добавки.

Top10supps.com и неговите редактори не гарантират, че непредвидени странични ефекти няма да се появят дори при правилните дозировки и по този начин не поема отговорност за странични ефекти от добавки или практики, хоствани под домейна на Top10supps.com.

Отказ от отговорност за запазените марки:

Всички продукти и марки, намиращи се на този сайт, са запазена марка на съответните им компании.

Отказ от отговорност:

Когато четете за възможностите на продуктите и услугите, които се намират на Top10supps.com, моля, имайте предвид, че резултатите могат да се различават в различните хора и резултатите не са гарантирани. Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че точно представяме информацията, предоставена на сайта.

Тази информация обаче няма за цел да представлява или гарантира, че някой ще постигне определен желан резултат. Използваните препоръки са само примери и не са предназначени да представляват или гарантират, че някой ще постигне същите или подобни резултати.

Резултатите ви могат да се различават.

Няма гаранция, че техниките и стратегиите, обсъдени в тези методи и продукти, могат да бъдат дублирани в бъдеще. Не можем да гарантираме вашите бъдещи резултати и / или успех. Нито пък можем да гарантираме, че първоначално ще поддържате резултатите, които изпитвате.

Използването на нашата информация, продукти и услуги трябва да се основава на вашата старателна проверка и вие се съгласявате, че Top10supps.com и всеки негов партньор не носят отговорност за кауза, която е пряко или косвено свързана с използването на която и да е услуги, продукти или съдържание, намерени в Top10supps.com.